ارتباط با ما

کارشناس فروش:

حشمی: 09197565792 

خدمات مشتریان:

قیصری: 09224355415

ساعات پاسخگویی:

هفت روز هفته

13 تا 15 

17 تا 20

  • جهت هرگونه سوال یا ابهام در مورد خرید خود و یا اجناس فروشگاه می توانید از طریق ایمیل فروشگاه اقدام کنید.

        1996mrgh@gmail.com