کیسه خواب طرح S002 سبز رنگ

1اصلی.jpg
1اصلی شرح.jpg
2.JPG
3.JPG

کیسه خواب دیوتر

در رنگ ها ی مختلف

ضد آب و ضد باد نیست.

آستر داخل از جنس نایلون می باشد.

نظر ها


نظر خود را وارد کنید

محصولات مرتبط