کیسه خواب طرح S003 آبی رنگ

1140-560- کیسه.jpg
1اصلی شرح.jpg
2.JPG
3.JPG
4.JPG

کیسه خواب دیوتر 

 از جنس پر اردک

کیفیت بالا

ضد باد ضد آب

آستر داخل : از جنس نایلون

نظر ها


نظر خود را وارد کنید

محصولات مرتبط